LỘ TRÌNH ĐẠP XE XUYÊN VIỆT: [Phần 1]

Khám phá cung đường biển nàoooooooo! Mỗi người tự khi bắt đầu sẽ chọn cho mình lấy một lộ trình riêng, tốc độ khác nhau do đó điểm dừng cũng khác nhau. Đây là lộ trình chi tiết nơi ăn chốn ở, đi đâu về đâu của mình trong chuyến vừa qua! Link bản đồhttps://goo.gl/maps/p9d18Ka17SP2 […]