10.000km đạp xe thay đổi cuộc đời

Chiêm nghiệm sau 10.000km đạp xe thay đổi cuộc đời ———————– “Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm nó bằng cả trái tim.” Năm 2015, tai họa giáng xuống, mình bị đứt dây chằng chéo chân trái phải phẫu thuật, khó khăn di chuyển. Khi đó, mình làm trái ngành (học ngân hàng nhưng […]