TRUY TÌM KHO BÁU SỰ NGHIỆP (1): Khởi đầu từ một cử nhân kinh tế

Hồi ký nhớ lại quãng đường đã qua để đến với kho báu sự nghiệp của chính mình. 𝘈𝘳𝘴𝘦𝘯𝘦 𝘞𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳: “𝘐 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘢𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘵𝘰 𝘥𝘰 𝘪𝘵 𝘴𝘰 𝘸𝘦𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵 𝘣𝘦𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵.” (Tạm dịch: Tôi tin rằng mục tiêu sống của chúng ta nên được chăm chút […]