TRUY TÌM KHO BÁU SỰ NGHIỆP (1): Khởi đầu từ một cử nhân kinh tế

Hồi ký nhớ lại quãng đường đã qua để đến với kho báu sự nghiệp của chính mình. 𝘈𝘳𝘴𝘦𝘯𝘦 𝘞𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳: “𝘐 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘢𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘵𝘰 𝘥𝘰 𝘪𝘵 𝘴𝘰 𝘸𝘦𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵 𝘣𝘦𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵.” (Tạm dịch: Tôi tin rằng mục tiêu sống của chúng ta nên được chăm chút […]

10.000km đạp xe thay đổi cuộc đời

Chiêm nghiệm sau 10.000km đạp xe thay đổi cuộc đời ———————– “Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm nó bằng cả trái tim.” Năm 2015, tai họa giáng xuống, mình bị đứt dây chằng chéo chân trái phải phẫu thuật, khó khăn di chuyển. Khi đó, mình làm trái ngành (học ngân hàng nhưng […]