Cú lừa 24 năm

Ngày xưa đi học tiểu học, nặn đất sét rất đẹp, vẽ phong cảnh cây dừa thì khỏi nói… Gia đình bảo sau này làm kiến trúc sư, họa sĩ… Lên cấp 2, cấp 3 cũng đã biết thêu thùa, may túi gối thì bị giáo viên bảo là may máy… Làm đồ handmade thì […]

Một chữ “Đủ”

Đủ! Sống đến bao lâu mới biết đến 1 chữ “đủ”. Của cải bao nhiêu? Quen được bao nhiêu người? Yêu thương được bao nhiêu? Đủ…là tự mình thấy đủ đầy!? Hay chỉ là cái bình phong cho những ước mơ chưa thể đạt được? Đủ… là buồng chuối chín phía vườn nhà đổi lại […]